logo
image
סוף מעשה במחשבה תחילה...
(ר' שלמה אלקבץ מזמור "לכה דודי")

דרור יצחק ושות' הינו משרד עורכי דין אשר נוסד בשנת 2007 ונמנה בקרב המשרדים המובילים בישראל בתחום המיסוי. המשרד מציע ללקוחותיו, בישראל ובחו"ל, ייעוץ מס מקיף, ליווי בעסקאות, ניהול הליכים בין כותלי בית המשפט, במסגרת הרשויות השונות ומחוצה להם - הן בהיבט האזרחי והן בהיבט הפלילי. המשרד מספק שירותים בכל תחומי המיסוי לרבות מס הכנסה ישראלי ובינלאומי, מע"מ, מיסוי מקרקעין, מכס ובלו, לרבות בתחום התמריצים והעידוד, ונוגע בכל ענפי הכלכלה, לרבות ענף ההייטק, הנדל"ן, המסחר, ההשקעות ועוד. על צוות המשרד, המנוהל ע"י עו"ד (רו"ח) דרור יצחק, נמנים בכירי פורשי רשות המסים, אשר מביאים עימם עשרות שנים של נסיון בתחומי המס השונים, הן מתקופת עבודתם ברשות המסים והן מחוצה לה.

פרסומים אחרונים
"רשות המסים מוציאה צווים לנישומים סמוך לתום ההתיישנות"
רשות המסים מצהירה פעם אחר פעם שהיא רודפת אחרי הכסף הלא מדווח, ההון השחור, הנישומים המעלימים ועוד, ומשקיעה משאבים רבים כדי שכולם ישלמו את המס המגיע למדינה. ואולם, מתברר כי באמצעות ההתנהלות היומיומית שלה היא עצמה גורמת להפסד של לא מעט כסף לקופה הציבורית, כאשר היא בוחרת, כדרך קבע, להוציא לנישומים שומות מס סמוך ואף לאחר תקופת ההתיישנות.
6/3/2019 - המלצות הוועדה להסדרת תחום המטבעות הדיגיטליים ברשות לני"ע
חלוצה בראש המחנה - הרשות לני"ע פרסמה את המלצות הוועדה להסדרה רגולטורית של התחום. האם ניתן האות ויתר הרשויות הנוגעות בנושא יפרסמו אף הן הנחיות מפורטות?
31/10/2018 - מיסוי משיכות בעלים ושימוש בנכסי חברה - מצגת
על אף העובדה שיחיד יכול לסחור עם עצמו (בהתאם להוראות סעיף 85 לפקודה), כשמגיע הדבר להלוואות ומשיכות כספים - המחוקק ביקש לנסות ולמנוע את המצב, ובדרך יצר המון בעיות יישום ופרשנות ביחס לסעיף. ביום עיון מטעם "חשבים" סקרנו את הוראות החקיקה ועמדנו על חלק מהבעיות העולות.
תחומי עיסוק מרכזיים
בין לקוחותינו