31/10/2018 - מיסוי משיכות בעלים ושימוש בנכסי חברה - מצגת
על אף העובדה שיחיד יכול לסחור עם עצמו (בהתאם להוראות סעיף 85 לפקודה), כשמגיע הדבר להלוואות ומשיכות כספים - המחוקק ביקש לנסות ולמנוע את המצב, ובדרך יצר המון בעיות יישום ופרשנות ביחס לסעיף. ביום עיון מטעם "חשבים" סקרנו את הוראות החקיקה ועמדנו על חלק מהבעיות העולות.

תיקון 235 לפקודת מס הכנסה הוסיף את סעיף 3(ט1) לפקודה, אשר נועד לחייב במס משיכות כספים, יתרות חובה ושימוש בנכסי חברה ע"י בעל מניות מהותי בחברה. סעיף חדש זה, אשר נכנס לתוקף ביום 1/1/2017, הביא איתו מבול של שאלות, קשיים יישומיים ואי ודאות גדולה - הן בקרב ציבור הנישומים והם בקרב מייצגיהם.

 

ביום עיון זה שנערך במסגרת מכללת 'חשבים', נסקרו הוראות החקיקה, ודרך הפרשנות הראויה להוראות הסעיף החדש, הוצגו דוגמאות ליישום ההוראות וניתן מענה לחלק ניכר מהשאלות. בנוסף, וכשירות לציבור המייצגים, שותף משרדנו מספק מענה שוטף לחברי לשכת רואי חשבון באשר לדרך הפרשנות ולאופן יישום הוראות החוק ביחס למקרים פרטניים. שאלות אלו שרוכזו והתשובות להן, באו לידי ביטוי בחלקן בערב העיון ובמצגת.

 

משרדנו עומד לרשותכם לסיוע בהבנת הסעיף, הפעלתו והדרכים האפשריות להתמודד עם נטל המס החדש.

 

 

המידע באתר מהווה אך סקירה תמציתית שאינה ממצה את המצב החוקי בישראל, לרבות פרסומים שוטפים של רשויות המס ועדכוני חקיקה. מידע זה אינו מהווה תחליף לקריאת החקיקה והפסיקה הרלוונטית בנוסחה המקורי. אין לראות במידע זה משום ייעוץ מקצועי או מתן חוות דעת. מומלץ להיוועץ בגורם מקצועי ומוסמך על מנת להגיע לתכנון מס אופטימלי ההולם את מידותיו האישיות של כל לקוח.