6/3/2019 - המלצות הוועדה להסדרת תחום המטבעות הדיגיטליים ברשות לני"ע
חלוצה בראש המחנה - הרשות לני"ע פרסמה את המלצות הוועדה להסדרה רגולטורית של התחום. האם ניתן האות ויתר הרשויות הנוגעות בנושא יפרסמו אף הן הנחיות מפורטות?

הבוקר (6/3/2019), פרסמה הרשות לניירות ערך את דוח הוועדה לבחינה ואסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים, אשר הוגש ליו"ר רשות ני"ע. ועדה זו הוקמה, במטרה לבחון את ההסדרה של הנפקת מטבעות דיגיטליים לציבור, לבחון את תחולת חוק ניירות ערך על שוק זה ועל המסחר במטבעות. בתהליך עבודתה למדה הוועדה על המיזמים מהסוגים השונים הפועלים בתחום ועל המאפיינים הייחודיים לתחום, תוך בחינה השוואתית של הכללים החלים במדינות אחרות.

 

במסגרת הדוח הציגה הוועדה את המדיניות המומלצת בהיבט הרגולטורי, ולהלן נביא את עיקרי ההמלצות:

  1. החלת חוק ניירות ערך על הנפקה של מטבעות/אסימונים דיגיטליים.
  2. התאמת דרישות הגילוי החלות לפי חוק ני"ע ביחס לנכסים אלו, בהתאם לנסיום שכבר הצטבר ברשות, למיזמים השונים אשר יבקשו להיכנס לתהליך ולנסיון שנצבר במדינות אחרות.
  3. הקמה והחלה של מנגנון התאמה פרטני של כללים גמישים, במסגרת מה שנקרא "ארגז חול" רגולטורי (Regulatory Sandbox), למיזמים אשר יפנו ויבקשו לבוא בשערי התהליך.
  4. הקמה וניהול של פלטפורמה ייחודית אשר תהיה מיועדת למסחר במטבעות/אסימונים דיגיטליים, תוך התאמת הכללים בהתחשב באופי הייחודי של נכסים אלו.
  5. המלצה לבחון יישום הגישה הנוהגת לגבי מימון ההמונים (Crowd Funding) גם ביחס למטבעות/אסימונים דיגיטליים שהינם ניירות ערך.

אחת הבשורות החשובות העולות מהדוח הינו הקריאה של הוועדה למיזמים המעוניינים להנפיק לציבור מטבעות דיגיטליים לשלב ידיים עם הרשות לניירות ערך, כדי לבחון במשותף, באופן גמיש ופתוח ותוך מסגרת זמנים קצרה ומחייבת את הכללים שראוי להחיל ואת הפרשנויות הראויות.

 

חשוב לציין כי רשות המסים פרסמה מספר הנחיות מקצועיות הנוגעות בנושא, ובהן חוזר מ"ה 5/2018 (מיסוי פעילות באמצעות תשלום מבוזר), חוזר מ"ה 7/2018 (ICO - הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח - Utility Tokens), עמדה חייבת בדיווח 32/2017 (מיסוי "מטבעות וירטואליים"), החלטת מיסוי 209/18 (אופן רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים) והחלטת מיסוי 6886/18 (עיסוק בפיתוח תוכנה בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים). אולם, עדיין קיימת אי בהירות רבה בהיבטים שונים הנוגעים לניכוי מס במקור, אופן ומועד הדייוח, מעמדם של מייסדים ומטבעות המוקצים להם ועוד.

 

גם הזירה הבנקאית אינה קלה עם הנוגעים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים, והדבר בא לידי ביטוי בקושי להעביר כספים מחשבון בנק בישראל לזירת מסחר, בקבלת תמורה מחו"ל כשמקור הכספים בפעילות במטבעות ועוד.

 

משרדנו מלווה מזה תקופה ממושכת את תחום הקריפטוגרפיה ומספר לא מבוטל של יזמים ומשקיעים בתחום - במישור היזמי, מלווה תהליכי העברת כספים לישראל בערוצים השונים, וכן מטפל מול רשות המסים בהסדרת ההיבטים השונים הנוגעים לתחום המיסוי בקשר עם הפעילות בעולם המטבעות והאסימונים הדיגיטליים, תוך הפעלת יצירתיות וייחודיות בחשיבה. אנו מזמינים אתכם להימנות על לקוחותינו גם בתחום זה.

להורדת הדוח המלא של הוועדה - לחצו כאן.

המידע באתר מהווה אך סקירה תמציתית שאינה ממצה את המצב החוקי בישראל, לרבות פרסומים שוטפים של רשויות המס ועדכוני חקיקה. מידע זה אינו מהווה תחליף לקריאת החקיקה והפסיקה הרלוונטית בנוסחה המקורי. אין לראות במידע זה משום ייעוץ מקצועי או מתן חוות דעת. מומלץ להיוועץ בגורם מקצועי ומוסמך על מנת להגיע לתכנון מס אופטימלי ההולם את מידותיו האישיות של כל לקוח.