logo
מיסים
אי-תחרות
image
בתאריך 21.05.13 ניתן ע"י כב' השופט דר' אחיקם סטולר מבית המשפט המחוזי מרכז פס"ד בעניינו של מר יוסף ברנע, הוא המערער, בשאלת סיווגו של תקבול שקיבל מהחברה בה עבד, עם פרישתו. וביתר פירוט - האם, כטענתו, מדובר בתמורה עבור התחייבותו שלא להתחרות בחברה או שמא כטענת פקיד השומה כתשלום בגין הפרשי שכר בגין עבודתו טרם עזיבתו. וככל שמדובר בתקבול עבור אי תחרות האם מדובר בתקבול הוני או פירותי ?
הדפסה

בתאריך 21.05.13 ניתן ע"י כב' השופט דר' אחיקם סטולר מבית המשפט המחוזי מרכז פס"ד בעניינו של מר יוסף ברנע, הוא המערער, בשאלת סיווגו של תקבול שקיבל מהחברה,בה עבד, עם פרישתו. וביתר פירוט  האם, כטענתו, מדובר בתמורה עבור התחייבותו שלא להתחרות בחברה או שמא כטענת פקיד השומה כתשלום בגין הפרשי שכר בגין עבודתו טרם עזיבתו. וככל שמדובר בתקבול עבור אי תחרות האם מדובר בתקבול הוני או פירותי ?

יש לציין כי עד למועד מתן פס"ד הדין סוגיית מיסוי אי תחרות טרם זכתה להתייחסות ישירה בפסיקה.

בשל חשיבות הנושא ובשל העובדה כי סוגיה זו מעסיקה תדיר את נציגי רשות המיסים בתקופה האחרונה וזאת בשל הפער הקיים, החל משנת 2003, בשיעור המס  בין הכנסות פרותייות להוניות מצאנו לנכון לנסות ולהבהיר את התייחסות בית המשפט לסוגייה שבנדון.

בית המשפט החל לדון בשאלה הכללית האם תקבול בגין אי תחרות הינו פרותי או הוני  הגיע לתשובה חיובית בבוחנו את השאלה האם הזכות להתחרות הינה " נכס" כהגדרתו בסעיף 88 לפמ"ה כך שוויתור עליו עולה כדי מכירת נכס הוני וזאת  תוך שהוא מבסס את קביעותיו על פסיקות מהדין המקומי [1] ומהדין האנגלי.

לאחר קביעה זו  דן בית המשפט בשאלה הספציפית והיא בעבור מה שילמה להחברה למערער ? בית המשפט התרשם, מהראיות שהונחו בפניו, כי המערער באישיותו הכריזמטית ובכישוריו כאדם מנהל וכמומחה היווה פוטנציאל של תחרות כלפי החברה לאחר פרישתו.

מהם אותם ראיות שהשכיל המערער להציג בפני בית המשפט בכדי לשכנעו כי קיים בתוכו "פוטנציאל תחרות" ?

 1. אדם בעל רקורד מכובד ומפואר ובעל קרות חיים והשכלה מרשימים ביצע מספר תפקידי מנכ"לות.
 2. קידם מאוד את החברה, הרחיב את סל מוצריה את פעילותה ואת נתח השוק שלה בכ- 30% את המחזור פי 10 ואת הרווח פי 30 !!!. כמו כן וניהל אותה שנים רבות – 17 שנים.
 3. מעבר לתפקידי הניהול הכללים  שימש בעיקר כמנכ"ל מקצועי עם חדשנות גבוהה ובעל חשיבה אסטרטגית רחבה.
 4. בעל ניסיון רב וקשרים רבים בארץ ובעולם בתחום ייצור ושיווק גזים.
 5. מילא שורת תפקידים בתעשיית הגזים בעולם, כחבר דירקטוריון ארגון יצרני החמצן העולמי, נשיא הארגון ואף כיו"ר הארגון. כמו כן שימש בשורה של תפקידים בהתאחדות התעשיינים ובמכון הייצוא ואף זכה בפרס התעשייה בישראל.
 6. מחליפו בכסא המנכ"ל הצביע שלושה חששות עיקריים  :
 1. יצרני הגז המובילים בעולם מכירים את המערער באופן אישי  וכי  קיימת תופעה ידועה שמנהלים בחברות גדולות בעולם עברו לנהל את המתחרים.
 2. הידע העצום האגור אצל המערער וההכרה העמוקה והמעמיקה  של חברות הגזים הבינלאומיות.
 3. מוצרים ייחודיים שיש רק לחברה שלנו והם בעלי פוטנציאל רווח עצום.
 1. קיומו של הסכם ברור ומפורש בו התחייבה החברה לתשלום בגין אי תחרות המוגבלת בזמן – אפילו אם מדובר בתוספת להסכם. בקשר לכך סוקר בית המשפט את מערכת ההסכמים שנחתמו עם המערער לאורך שלבי ההתקדמות שלו בעבודה כאשר רק בהסכמים האחרונים נוסף תשלום מפורש לעניין אי תחרות.
 2. עו"ד מטעם החברה שהכין את ההסכם העיד על בקשת החברה לנסח הסכם שיגדיל ויעצים את נושא אי התחרות.
 3. למרות שתמורת אי התחרות חושבה לפי שיעור מסוים מהרווח הנקי !!! בכל אחת משנות האי תחרות קיבל בית המשפט את הרציונל לפיו תמורה הנגזרת מרווח נקי מהווה תמריץ אצל המקבל לאי תחרות.

 

מכלול הנסיבות לעיל הגיע בית המשפט למסקנה כי ויתורו של המערער על הזכות להתחרות בחברה מהווה אובדן של מקור הכנסה השקול למכירת נכס הון.


[1] ע"א 182/72 צבי אברך נ' פ"ש ת"א 3, עמ"ה 169/87 שמחה שנקר נ' פ"ש כפר סבא, ע"א 463/71 מאיר שטיין נ' פ"ש ת"א 1.

 

 

 • המידע באתר מהווה אך סקירה תמציתית שאינה ממצה את המצב החוקי בישראל, לרבות פרסומים שוטפים של רשויות המס ועדכוני חקיקה. מידע זה אינו מהווה תחליף לקריאת החקיקה והפסיקה הרלוונטית בנוסחה המקורי. אין לראות במידע זה משום ייעוץ מקצועי או מתן חוות דעת.
 • מומלץ להיוועץ בגורם מקצועי ומוסמך על מנת להגיע לתכנון מס אופטימלי ההולם את מידותיו האישיות של כל לקוח.