logo
מיסים
"רשות המסים מוציאה צווים לנישומים סמוך לתום ההתיישנות"
רשות המסים מצהירה פעם אחר פעם שהיא רודפת אחרי הכסף הלא מדווח, ההון השחור, הנישומים המעלימים ועוד, ומשקיעה משאבים רבים כדי שכולם ישלמו את המס המגיע למדינה. ואולם, מתברר כי באמצעות ההתנהלות היומיומית שלה היא עצמה גורמת להפסד של לא מעט כסף לקופה הציבורית, כאשר היא בוחרת, כדרך קבע, להוציא לנישומים שומות מס סמוך ואף לאחר תקופת ההתיישנות.
הדפסה

משרדנו מייצג נישומים שונים אשר נתקלו בסיטואציות שונות, בהן נשללו זכויותיהם הבסיסיות והיסודיות של קיום הליך שומה הוגן ושמירה על תקופת ההתיישנות הקבועה בדין.
אחד המקרים נוגע ליחיד אשר יוצג ע"י משרדנו, אשר נאלץ לשכנע בצדקת טענותיו את בית המשפט המחוזי, אשר קיבל את הערעור ופסק כי מועד העברת השומה לידי הנישום הינה קריטית, ועליה לכלול באותו מועד את כל המרכיבים ששומה אמורה לכלול עמ"נ שזו תיחשב לשומה תקינה. החלטה שהועברה לאחר המועד הקובע או שחסרה את אחד ממרכיבים הנ"ל, תתיישן והנישום יקבל מעין אישור אוטומטי לשומתו העצמית. העברת השומה לפקיד העוסק במשלוח דואר או לסניף הדואר או משלוח השומה, אין בה כדי לעצור את מירוץ ההתיישנות. באותו מקרה המערער הוכיח את מועד העברת השומה אליו ומנגד המשיב לא הראה שהשומה הועברה למערער קודם לכן או שהייתה ידועה לו, לפיכך השומה התיישנה.

 

אנו ממליצים לנישומים לעמוד על זכויותיהם אלו ומזמינים להתייעץ עם צוות המשרד באשר לאפשרות לבחון את המקרה שלהם בנושא זה.


ראו גם כתבה שפורסמה בנושא:
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000964371

 

הורד קובץ