logo
פרסומים מקצועיים: קריפטו ומיסוי מטבעות וירטואליים
6/3/2019 - המלצות הוועדה להסדרת תחום המטבעות הדיגיטליים ברשות לני"ע
חלוצה בראש המחנה - הרשות לני"ע פרסמה את המלצות הוועדה להסדרה רגולטורית של התחום. האם ניתן האות ויתר הרשויות הנוגעות בנושא יפרסמו אף הן הנחיות מפורטות?
קראו עוד...