logo
נאור יפת

נאור יפת

עו"ד (רו"ח) נאור יפת הצטרף למשרד בשנת 2008, והינו שותף במשרד.

בוגר רשות המסים:

  • בשנת 2008 פרש עו"ד (רו"ח) נאור יפת מרשות המסים, כשבתפקידו האחרון שימש כמנהל תחום חוקי עידוד במחלקה המקצועית שבהנהלת הרשות, ונמנה על מקימי המחלקה.
  • במסגרת תפקידו זה היה עו"ד (רו"ח) נאור יפת שותף להתוויית מדיניות רשות המיסים בנושא. כמו כן, שימש כיועץ למשרדי השומה השונים בתחום חוק עידוד השקעות הון, וכן כרפרנט מקצועי במספר משרדי שומה שונים.
  • קודם לכן שימש עו"ד (רו"ח) נאור יפת כמפקח מס ביחידה הארצית לשומה, ובתפקידו זה ערך ביקורות וקבע שומות לחברות ציבוריות, קבוצות רב-לאומיות, קיבוצים וקבוצות עסקיות מהמובילות במשק הישראלי.

רשימת התארים האקדמיים וקורסי ההכשרה שרכש כוללים:

  • תואר ראשון משפטים LL.B. - מכללת שערי משפט, משנת 2006.                           
  • תואר ראשון במינהל עסקים B.A. עם התמחות בראיית חשבון - המכללה למינהל, משנת 2000.
  • קורס מפקחי מס הכנסה, משרד האוצר - אגף מס הכנסה, משנת 2000.
  • קורס חקירה ותשאול - המכללה הישראלית לביטחון וחקירות, משנת 2001.

במקביל לעבודתו במשרד האוצר שימש עו"ד (רו"ח) נאור יפת כמרצה למיסים בפורומים שונים, לרבות בביה"ס הגבוה לטכנולוגיה - מגמת חשבונאות.

arrow
תחומי עיסוק מרכזיים