logo
יובל כהן

יובל כהן

עו"ד (רו"ח) יובל כהן הצטרף למשרד בשנת 2018, והינו שותף במשרד.

בוגר רשות המסים:

  • בשנת 2016 פרש עו"ד (רו"ח) יובל כהן מרשות המסים, כשבתפקידו האחרון שימש כפקיד השומה ת"א 5 וניהל את משרד השומה במשך 6 שנים. משרד זה מהווה את חוד החנית ברשות המסים בתחום שומת הניכויים, מרכז טיפול משמעותי בהעברות לחו"ל ותושבי חוץ, מוקד מלכ"רים ומיסוי יחיד ברשות, והינו המשרד המוביל בתחום הגביה במדינת ישראל (כ- 30 מיליארד ₪ בשנה).
  • קודם לכן שימש עו"ד (רו"ח) יובל כהן כסגן פקיד השומה חולון במשך 6 שנים, והיה אחראי, בין היתר, על כל ההיבט המקצועי-שומתי במשרד.
  • בין השנים 1999-2004 שימש עו"ד (רו"ח) יובל כהן כמפקח ארצי במחלקת תכנון ומדיניות שבהנהלת רשות המסים. במסגרת תפקידו זה היה שותף להתוויית מדיניות רשות המיסים בתחומים מקצועיים שונים. בין היתר שימש כנציג הרשות בקבוצות עבודה בארגון ה- OECD, וריכז את עבודת הרשות בתחום אמנות המס ומיסוי פעילות ומסחר אלקטרוני.
  • בין השנים 1995-1999 שימש עו"ד (רו"ח) יובל כהן כמפקח בחוליית חברות בפקיד השומה רמלה, ובתפקידו זה ערך ביקורות וקבע שומות לחברות ציבוריות, קיבוצים ומושבים, קבוצות רב-לאומיות וקבוצות עסקיות מהמובילות במשק הישראלי.
  • במהלך שנות עבודתו ברשות המסים היה עו"ד (רו"ח) יובל כהן שותף לעבודת ועדות מקצועיות שונות, וכיהן, בין היתר, כמזכיר ועדת פרידה ישראלי למיסוי קיבוצים מסורתיים, חבר הוועדה למיסוי הפחתות הון, שערוכים ורכישות עצמיות, מזכיר הוועדה למיסוי יהלומנים, יו"ר הוועדה לבחינת שיטת מיסוי קיבוצים מתחדשים, יו"ר הוועדה לבחינת נושא ניכוי המס במקור ועוד.

בשנים 2016-2017 ביצע עו"ד (רו"ח) את התמחותו במשפטים, תחת פיקוחו של עו"ד רונן רוזנבלום - מהמובילים והבולטים במדינת ישראל בתחום עבירות צווארון לבן והלבנת הון.

רשימת התארים האקדמיים וקורסי ההכשרה שרכש כוללים:

  • תואר ראשון משפטים LL.B. - המכללה האקדמית נתניה, משנת 2009.
  • תואר שני במשפטיםLL.M.  - אוניברסיטת בר-אילן, משנת 2002.
  • תואר ראשון במינהל עסקים B.A. עם התמחות בראיית חשבון - המכללה למינהל, משנת 1997.
  • קורס מפקחי מס הכנסה, משרד האוצר - אגף מס הכנסה, משנת 1995.

במקביל לעבודתו במשרד האוצר שימש עו"ד (רו"ח) יובל כהן כמרצה למיסים בפורומים שונים, לרבות במסלול האקדמי של המכללה למינהל, בביה"ס הגבוה לטכנולוגיה - מגמת חשבונאות ובמכללת רופין. כמו-כן ריכז את לימודי ייעוץ מס במכללה למינהל, בשלוחות ת"א וירושלים.

עו"ד (רו"ח) יובל כהן מכהן מאז שנת 2016 כחבר ועד מרחב ת"א בלשכת רואי חשבון בישראל, כחבר ועדת ההשתלמויות בלשכה וכחבר ועדת חשבי שכר. במסגרת זו הוא מרצה בפורומים שונים מטעם הלשכה בישראל ובחו"ל.

arrow
תחומי עיסוק מרכזיים